KẾT NỐI ĐẠI BIỂU VŨ TRỌNG KIM – LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG (SỬA ĐỔI)