Khấn bạn ở Trường Sơn

Đăng lúc: 09-04-2020 2:36 Chiều - Đã xem: 100 lượt xem In bài viết

Thắp lên một nén bồ đề[i]

Khói hương mây trắng dải dề Trường Sơn

Mộ phần mờ tỏ nguồn cơn

Gần xa áo lính bạc sờn, gần xa…

 

Chiến tranh lính trẻ, mặt già

Nối nhau ngã xuống hồn sa đáy rừng

Nay về đồng đội rưng rưng

Nghe như gió thoảng mà lưng lửng người!

 

Cúi đầu đặt bó hoa tươi

Họ tên trước mặt, nói cười ở đâu

Đạn bom đã tắt từ lâu

Bãi khách, binh trạm rừng sâu chẳng còn.

 

Cỏ lau lấp kín lối mòn

Từ quy hai phía núi còn gọi nhau

Bạn ơi về nhé, về mau

Kẻo sang tháng bảy mưa ngâu khó tìm!

 

Sự đời trong đục, nổi chìm

Bồ đề một nén im lìm chở che

Nỗi gì cháy bỏng tiếng ve

Rì rầm khấn bạn chợt nghe đổi mùa…

                        DUY HIẾN


[i] Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn có cây bồ đề mọc ôm trùm Đài “Tổ quốc ghi công”, nghe nói rằng không do ai trồng cả tự nhiên mọc lên xanh tốt.