KHÁT VỌNG THANH NIÊN VIỆT NAM

Đăng lúc: 22-02-2021 2:00 Chiều - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ta tự hào là thanh niên Việt Nam

Luôn trong mình một trái tim khát vọng

Những công trình mang tầm cao, chiều rộng

Đoàn kết một lòng đưa đất nước đi lên…

 

Xung phong tuyến đầu là thanh niên Việt Nam

Lời Bác dạy cùng non sông ghi mãi

Phát huy truyền thống mà cha ông để lại

Quyên tuổi thanh xuân xây đất nước đẹp giầu…

 

Khát vọng Việt Nam! Ta nắm tay nhau

Kết nối trái tim, cùng chung nhịp bước

Trọng trách trên vai làm sao quên được

Chân lí chói ngời, sáng mãi trong ta.

 

Đất nước của mình đẹp như gấm hoa

Nguyện mang sức trẻ quê hương gìn giữ

Sánh bước năm châu, đạp bằng sóng cả

Chẳng quản gian lao vì khát vọng tuôn trào …

Vũ Tuấn

Đêm 10/2/2021