Khung trời ký ức

Đăng lúc: 01-12-2022 10:33 Sáng - Đã xem: 98 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ta lạc vào khung trời ký ức

Nắng hoàng hôn lấp vội dấu chân hoang

Về chiến trường xưa đi tìm đồng đội

Hồn phiêu diêu sương gió đại ngàn.

 

Ta tìm lại

Một chiều không tiếng súng

Gặp dân công hỏa tuyến ngã ba bom

Xe vỡ kính gió vờn qua cửa nắng

Trao vội đồng hương nửa bánh xà phòng.

 

Sốt rét rừng da xanh mắt trắng

Đêm vượt đèo đưa em lọ ký ninh

Mùa nhập tuyến xe qua phà Long Đại

Gửi người mua mớ bồ kết Quảng Bình.

 

Một chữ ngờ nghe mà đắng ngắt

Đêm thông đường em vấp quả bom câm

Bất ngờ quá! Các em về với núi

Đồng đội nhìn nhau

Ôm nỗi nhớ khóc thầm./.

Viết tại NT Trường Sơn

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An