Kim cương tỏa sáng

Đăng lúc: 08-05-2020 8:17 Sáng - Đã xem: 65 lượt xem In bài viết

Bác Hồ như thể kim cương

Muôn năm tỏa sáng soi đường ta đi

Hoàn thiện không một vết tỳ

Bác là tất cả, không gì quý hơn.

TRẦN HỒNG PHONG