Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đăng lúc: 11-12-2019 9:07 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

 

Lịch sử lưu truyền danh đại tướng

Non sông ghi dấu đất anh hùng

Nơi đây Đảo Yến- Người yên giấc

Tổ quốc nghiêng mình tưởng nhớ công.

Trao bia đã khắc bài thơ thơ đặt tại khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình ngày 21/11/2015

Đặng Kiên Cường