Ký ức 22 tháng 7

Phim do VTV9 thực hiện, nói về các nữ TNXP Tp Hồ Chi Minh hy sinh ngày 22/7/1978 ở xã Kokisom, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.