Kỳ vọng đại biểu Quốc hội Khóa XV thật sự xứng đáng là đại biểu trong lòng dân

Đăng lúc: 25-05-2021 8:20 Sáng - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Trong những ngày tháng 5 lịch sử năm nay, cùng với nhân dân cả nước, lớp người cao tuổi chúng tôi hết sức vui mừng, tin tưởng và kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội được cử tri bầu ra lần này sẽ thật sự có đủ tâm, đủ tầm gánh vác trọng trách nhân dân giao phó. Tất cả đại biểu Quốc hội đều xứng đáng là tấm gương hết lòng vì Dân, lo cho Dân, cho Nước, đáp lại, toàn dân cũng hết lòng tin yêu đại biểu Quốc hội do mình bầu ra.

Ảnh internet  

Cũng trong những ngày tháng 5 này, đông đảo cán bộ, đảng viên chúng tôi đều nhắc nhau luôn giữ ấm trái tim mình về phẩm chất tiên phong gương mẫu, về những lời dạy và tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chủ trương, chính sách, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trước mắt tập trung “chống dịch như chống giặc” giữ yên cuộc sống an bình cho nhân dân, đồng thời quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… bảo vệ vững chắc và toàn vẹn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Kinh nghiệm thực tiễn qua 14 kỳ bầu cử Quốc hội cho thấy, để tất cả Đại biểu Quốc hội luôn xứng đáng với tấm gương “Tâm trong, trí sáng, bàn tay sạch” trong mọi hoạt động phục vụ Nhân dân, thì việc cử tri chọn bầu cử đúng người, đúng vị trí là hết sức quan trọng. Tuy nhiên việc thường xuyên kiểm tra, giám sát và giúp sức của cử tri, của Nhân dân đối với Đại biểu Quốc hội còn quan trọng gấp bội. Bởi tất cả đại biểu Quốc hội, dù có đức tài đến đâu thì cũng là con người bằng xương, bằng thịt, cũng có mặt mạnh, mặt yếu, cũng có lúc thịnh lúc suy. Do vậy, việc kiểm tra giám sát, tự giác tự phê bình và không ngừng học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhân tố hàng đầu để đại biểu Quốc hội luôn luôn xứng đáng là đại biểu trong lòng Dân.

Thực tiễn đó cũng càng chứng minh lời răn dạy đầy sức thuyết phục của Bác Hồ: Hôm qua là anh hùng, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa. Và, đức tài không tự trên trời sa xuống mà phải thường xuyên rèn luyện tu dưỡng mới thành. Bác còn ân cần nhắc nhở: Cán bộ, đảng viên phải tự kiểm tra, tự giám sát bản thân, tự phê bình và phê bình như người phải rửa mặt hàng ngày thì người mới sạch, không bẩn, không bệnh…

Nguyễn Anh Liên

65 năm tuổi Đảng