Lần đầu đi bầu cử

Đăng lúc: 20-05-2021 2:06 Chiều - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Năm nay em tuổi mười tám

Em đi bầu cử vào ngày hai ba

Lần đầu cầm trên tay lá phiếu

Run run nhìn thẻ cử tri có ghi tên mình

 

Đi bỏ phiếu bầu người đại biểu

Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Cờ hoa thôn dưới ấp trên

Rộn ràng hơn thể tết về quê hương

 

Lòng em khao khát ước mơ

Chọn người tài đức hết lòng vì dân

Năm nay mười tám rồi đây

Em đi bầu cử chọn người tài ba

 

Năm Năm mới có một lần

Bà con bầu chọn người tài giúp dân

 

                                                   Tăng Văn Hạnh