Lặng yên

Đăng lúc: 29-12-2022 9:55 Sáng - Đã xem: 73 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Lặng yên nhớ về ngày ấy

Cánh rừng mình đã đi qua

Lối mòn rừng khuya sương lạnh

Bóng cây ôm bóng trăng ngà…

 

Lặng yên nhớ bao người mẹ

Mỏi mòn mong đứa con xa

Tháng năm thân cò lặn lội

Bạc phơ mái tóc cha già

 

Lặng yên nhớ bao đồng đội

Một thời bom đạn bủa vây

Dọc tuyến Trường sơn năm ấy

Sá gì”da ngựa bọc thây…”

 

Giọng nói đủ Trung, Nam, Bắc

Cứ nhầm “hỏi ngã nặng huyền

Cả lũ cười vang doanh trại

Thoáng chốc… đã mấy mươi niên

 

Lặng yên… lặng yên… lặng yên…

Mà sao nghe lòng sóng sánh

Đời lo cơm áo gạo tiền

Vẫn cánh rừng xưa ám ảnh… !

 

Ai nhớ về khu rừng nắng

Dọc con đường tuổi thanh xuân

Biết mấy mối tình sâu nặng

Suối xa… tiếng hát trong ngần

Lặng yên nhớ về ngày ấy

Cánh rừng mòn lối đi qua

Lối mòn xưa thành đại lộ

Nhìn nhau, những chú lính già…!

Tặng  những người lính E509, F384

Lê Chánh Bường

Trưởng BLLTS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình