Lễ buộc chỉ cổ tay

Nhớ mãi ngày em buộc chỉ cổ tay

Đêm Lăm Vông

Tết Bu Pi May đẫm nước

Trong vị ngọt mùa xuân, anh làm sao quên được

Đôi mắt tròn rực rỡ ánh sao khuya.

 

Sấm giao mùa là tết sẻ chia

Không hư cấu

Vì đó là đồng cảm

Em buộc chỉ cổ tay cho điều may sẽ đến

Ta té nước vào nhau cho hạnh phúc đong đầy.

 

Vò rượu cần vui tế Bu Pi May

Từng nhánh trúc

Đã khom hình bông lúa

Kỷ niệm đẹp của một thời hoa lửa

Dần hiện về trong năm tháng vùng cao./.

 

Thành cổ Vinh mùa hạ

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An