Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong