Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ sáng lập Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2020)