LỊCH SỬ SANG TRANG

Đăng lúc: 15-03-2021 8:54 Sáng - Đã xem: 43 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

                             Chín mươi năm lịch sử vẻ vang

                             Tiến theo cờ Đảng thật vững vàng

                             Tình nguyện, hy sinh vì Tổ Quốc

                             Nhiệt huyết trong tim “Ba sẵn sàng”

 

                             Lời thề bằng máu, tiếng còn vang

                             Đi bất cứ đâu! Bước hiên ngang

                             Lên đường mang theo lời Mẹ dặn

                             Chí lớn, anh hùng, chiến công vang.

 

                             Thời đại bốn chấm không! Sang trang

                             Trường Sơn tình nguyện đã sẵn sàng

                             Biển Đông dậy sóng luôn có Bác!

                             Thắm đỏ, “Đoàn viên” nét sử vàng./.

Trần Văn Lục