Lính Trường Sơn với nghề nông

Đăng lúc: 29-06-2018 9:05 Sáng - Đã xem: 66 lượt xem In bài viết

Một thời là lính Trường Sơn

Nay về cùng với ruộng vườn làm nông.

Lúa chiêm vừa mới thu xong

Gặp mưa, máy vội xuống đồng vằm tơi.

 

Tháng sáu nóng đỏ mặt người

Rạ rơm vừa ngấu, thì trời sa mưa.

Bà con phấn khởi cấy mùa

Mạ non ruộng ngấu, nhanh đưa xuống đồng

 

Thuận hòa “tam vũ, ngũ phong”[i]

“Ba giăng”[ii] lúa lại trổ đòng vàng bông.

Nông dân hồ hởi tấm lòng

Thu mùa xong, tiếp vụ đông ta làm.

 

Ngô khoai đậu bí ra hàng

Tết thu, cũng kịp cấy trồng vụ xuân.

Một năm ba vụ canh luân

Nông thôn đổi mới, bội phần ấm no.

 

          Một thời là lính Cụ Hồ

Giặc tan ta lại về lo ruộng vườn.

                    Hà Đỗ Tú


[i] Ba ngày một trận mưa, năm ngày trận gió

[ii] Ba tháng