Lời ru

Đăng lúc: 07-08-2023 8:18 Sáng - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Giữ gìn bản sắc lời ru

Là mẹ, là má, là u, là bầm…

Ru con từ lúc lọt lòng

Trên tay mẹ bế, mẹ bồng à ơi

 

Ru con nằm ở trong nôi

Con say giấc ngủ, thấm lời mẹ ru

Mẹ ru Kiều của Cụ Du

Dân ca, tục ngữ mẹ ru đêm ngày

 

Mẹ ru ý đẹp lời hay

Ngọt ngào âu yếm đong đầy yêu thương

Ru về đất nước, quê hương

Công cha, nghĩa mẹ luân thường đạo con

 

Lời ru như ngọc vàng son

Trong tâm hồn bé nhớ còn dài lâu

Từ lúc bé, đến bạc đầu

Vẫn nhớ lời mẹ ru câu ân tình

 

Lời ru của mẹ vô hình

Mà lại vô giá, nghĩa tình truyền lưu

Lớn lên con biết thương yêu

Gia đình, nguồn cội nhiễu điều giá gương

 

Biết yêu đất nước quê hương

Biết sống nhân đức, biết thương giống nòi

Bắt đầu từ tiếng à ơi

Lời ru của mẹ nối đời sang con

 

Còn trời, còn nước con non

Người Việt ta mãi, mãi còn lời ru

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Ru ta khôn lớn sao chưa thấy về?

 

Lời ru cốt nhục hồn quê

Con thương nhớ mẹ, nhớ về công lao

Yêu câu tục ngữ ca dao

Tinh hoa vốn cổ, ru vào đời con?

Nguyễn Hồng Quang