Miền Trung giữa dòng lũ dữ

Ảnh: Internet 

Mưa như trút nước.

Bão nối đuôi nhau.

Miền Trung thương đau.

Giữa dòng lũ dữ.

 

Làng chìm trong nước.

Chìm dưới đất vùi.

Tính mạng bao người.

Thiên tai cướp mất !

 

Mưa hoà nước mắt.

Bão xé ruột gan.

Trong nỗi gian nan.

Tình người gần lại.

 

Mỳ tôm gạo muối.

Nước uống, thuốc men.

Quần áo chăn màn.

Chuyển về vùng lũ.

 

Trẻ em, phụ nữ.

Người già, ốm đau.

Không bỏ phía sau.

Người đang hoạn nạn.

 

Hi sinh tính mạng.

Dũng cảm cứu người.

Nét đẹp bao đời.

Của người đất Việt.

 

Thiên tai khắc nghiệt.

Ta vững vàng hơn.

Miền Trung gắng lên.

Cùng nhau bước tiếp!

 

Ngày 2-11-2020

Vũ Đăng Bút