Miền Trung

Đăng lúc: 16-11-2021 9:21 Sáng - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Chiến tranh

Chia đất nước

Hai miền Nam – Bắc

 

Đứng mũi chịu sào

Miền Trung

Ruột thắt

 

Hòa bình

Hai miền thống nhất

Bão giông, lũ lụt

 

Lại vẫn đương đầu

Thắt ruột

Miền Trung

Đoàn Duy Yên

Thái Bình