Một thoáng Truông Bồn

Đăng lúc: 10-12-2019 1:27 Chiều - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

Mười ba chiến sĩ đã hy sinh

Để giữ non sông đất nước mình

Tạc dựng Tháp đài lưu lịch sử

Nghiêng mình tưởng nhớ các anh linh

Bia khắc đá thơ đặt tại khu di tích Truông Bồn – Nghệ An (23/11/2015)

Đặng Kiên Cường