Một thời áo xanh

Đăng lúc: 08-12-2017 2:00 Chiều - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

  Áo xanh

Một thời áo xanh màu lính

Dọc ngang muôn nẻo chiến trường

Vượt qua vực sâu, dốc đứng

Xung phong – “Cô gái mở đường[i]

 

Một thời áo xanh màu lính

Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

Hát vang bài ca người lính   

“Tình em gửi trọn con đường[ii]

 

Một thời mưa bom, bão đạn

Áo xanh thấm đỏ máu đào

Quang vinh tuổi xanh áo lính

Viết nên “Giai điệu tự hào[iii]”.***

 

Tiếp bước màu xanh thuở trước

Kết tình bè bạn năm châu

Áo xanh “tình nguyện” vững bước

Dựng xây đất nước mạnh giầu.

Tháng 12/2017

ĐẶNG VĂN BỘ

[i] Tên bài hát của Nhạc sỹ Xuân Giao

[ii] Tên bài hát của Nhạc sỹ Đào Hữu Thi

[iii] Chương trình Ga la – VTV1