Một thời con gái

Đăng lúc: 28-04-2019 9:46 Chiều - Đã xem: 39 lượt xem In bài viết

Ngày bố hy sinh đánh giặc Tây

Em còn nhỏ dại tuổi thơ ngây

Anh trai chưa lớn lo công việc

Tất cả đổ dồn dáng mẹ gầy

 

Ngỡ tưởng hòa bình bền vững mãi

Ngờ đâu Mĩ tới đạn bom dầy

Xóm làng đồng ruộng hoang xơ xác

Anh ruột lên đường súng chắc tay

 

Mẹ lại tháng năm chăm gái lớn

Đỡ đần công việc mẹ hàng ngày

Thế rồi Đảng Bác Hồ kêu gọi

Em lại lên đường kế tiếp ngay

 

Mưa nắng Trường Sơn bom đạn réo

Mở đường xẻ núi việc hăng say

Nhiều đêm trọng điểm bom cày xới

Em dẫn đoàn xe thoát hiểm này

 

Trải mấy mùa xuân cùng đội ngũ

Sốt rừng tóc rụng chẳng chuyển lay

Thiếu cơm lạt muối không nao núng

Kinh nghiệm phá bom cũng dạn dày

 

Hết giặc lại về nơi chốn cũ

Tuổi xuân đã cạn phận hao gầy

Mẹ già khuất núi… mình đơn chiếc

Trợ cấp thường xuyên sống đỡ ngày.

 

 Ảnh đồng đội

Hà Đỗ Tú

Hội viên Hội VHNT TS. CTV Hội Cựu TNXPVN