Mùa cá ở nông trường Tân Lập,Tiền Giang

Đăng lúc: 30-07-2021 8:52 Sáng - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Chiều nay trời đổ cơn mưa

Đám mưa thật lớn nước đầy bờ kinh

Cá rô dưới những con kênh

Bò lên mặt đất sau chiều cơn mưa

Vội vàng tôi lấy cái thau

Ra kênh bắt cá cá rô lên bờ

Chỉ cần nửa tiếng ra quân

Một thau cá sống con nào cũng to

Đem về mần hết cho mau

Chiên xù, kho tộ thật là ngon tay

Chiều nay đơn vị trúng mùa

Cá rô đầy ắp sê (đại đội) nào cũng ngon

Bây giờ ngồi ngắm trời mưa

Cá đâu không thấy thấy người quá đông

 Tăng Văn Hạnh