Mùa Đông

Đăng lúc: 16-11-2020 1:40 Chiều - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Sáng nay giở lịch ra xem

Mới hay đông đã về bên ta rồi

Đông về mang lạnh khắp nơi

Từ Nam đến Bắc mùa đông bao trùm

 

Đông về thương lắm, nhớ nhiều miền Trung

Khổ vì bão lũ mới liền mấy cơn

Chung tay cả nước đồng lòng

Tiền quà đóng góp ấm lòng mùa đông

 

Đông về cái lạnh rét da

Nhớ người chiến sĩ đêm ngày đứng canh

Biên cương biển đảo vùng trời

Lạnh thì mặc lạnh phút giây không rời

 

Tôi đi trong gió mùa đông

Nhớ mùa xuân mới sắp về không xa

Bao nhiêu công việc bộn bề

Chung tay cả nước hoàn thành cuối năm

                                                                                     Tăng Văn Hạnh