Mùa thu nay

Đăng lúc: 20-08-2021 7:24 Sáng - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

                                     

 

                                Cách mạng năm xưa đánh Nhật, đuổi Pháp

                                Mùa thu nay diệt virút Corona

                                Toàn Đảng, toàn quân, dân,

                                                    đồng thanh vây ráp!

                               “Kẻ thù vô hình” lẩn khuất trong ta

                                Thắng lợi càng gần, nhiều sóng gió, phong ba

 

                               Tự giác thực hiện “5 K” là yêu nước

                               Người lính hôm nay – Nơi tuyến đầu trên chốt

                               “Áo giáp” kín thân,

                                          không hầm hào nên “nắng soi, lửa đốt”

                               Vẫn vững lòng tin, giữ vững vùng xanh,

                                          diệt SARS-CoV-2

                               Kẻ thù nguy hiểm của chúng ta …

                               Nhỏ bé, siêu hình, ẩn náu, manh nha…

 

                               Các nhà nghiên cứu Vắc xin – Giàu lòng yêu nước

                               Nếu cần ở nhà – cũng là yêu Tổ quốc

                               Biến thể siêu hình (Delta) ghi nhớ lòng ta

                               Mùa thu năm nay, cuộc chiến của muôn nhà

                               Gác lại tình riêng, giữ xanh, màu xanh cho Tổ quốc

                               Vượt qua hy sinh, mất mát,

                                Chiến thắng kẻ thù vô hình

                                Một lần nữa! Chiến dịch Hồ Chí Minh

                               Giữ cho mùa thu yên bình

                               Mùa thu – Hà Nội

                               Hồ Gươm mãi mãi trong xanh./.

                                                                        Trần Văn Lục