Mưa về

Đăng lúc: 01-06-2021 8:51 Sáng - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Mưa về tắm mát vườn cây

Đâm chồi, nảy lộc, ra hoa vụ mùa

Máy cày xới đất đồng xa

Hè thu gieo xạ, vụ mùa bội thu

 

Mưa về thương lắm người ơi

Nhớ người chiến sĩ, đứng canh biển trời

Nắng mưa vất cả trăm bề

Tuần tra biên giới giữ yên cõi bờ

Đêm ngày đội nắng, đội mưa

Không rời tay súng, không rời mục tiêu

 

Mưa về thương lắm người ơi

Đảo xa anh giữ, biển trời bao la

Muốn về thăm lại quê nhà

Nhưng mà nhiệm vụ, không đành bỏ đi

Tăng Văn Hạnh