Mừng đại hội thành công

Đăng lúc: 22-12-2019 10:06 Chiều - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam vào Lăng viếng Bác (ảnh: Đồng Sỹ Tiến)

Hội Cựu TNXP nước nhà

Qua đã ba nhiệm kỳ

Tinh thần vẫn xung phong

Đi đầu nhiều hoạt động

Xây Hội càng tiến lên

 

Nhớ một thời tuổi trẻ

Xung phong ra chiến trường

Chẳng ngại gì gian khổ

Không sợ sệt đạn bom

Vẫn thông tuyến đêm trường

Cho xe ra tiền tuyến

Vận chuyển hàng tải đạn

Bất cứ công việc gì

Đều hoàn thành nhiệm vụ

 

Nay nước nhà thống nhất

Hoạt động vì nghĩa tình

Để Hội vững bước đi

Trên con đường hội nhập.

 

Bùi Văn Hoằng