Mừng Đảng quang vinh

Đăng lúc: 27-01-2022 10:26 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Chín hai tuổi Đảng thật quang vinh

Ý Đảng lòng dân trọn nghĩa tình 

Giải phóng nước nhà qua nô lệ

Dựng xây tổ quốc tới thanh bình.

 

Lòng dân ý Đảng, Đảng vì dân

Gian khổ hy sinh chẳng ngại ngần

Vững lái con thuyền đường cách mạng 

Đổi mới tư duy vững bước chân.

 

Chúc mừng tuổi Đảng chín hai xuân

Đại hội Mười ba đẹp bội phần 

Độc lập tự cường dân nước mạnh

Thành công đổi mới đẹp muốn xuân.

 

 Trịnh Văn Bổng

 Cựu TNXP thôn Tuyên Bá xã Quảng Phú,  huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh