Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Đăng lúc: 25-11-2021 9:04 Sáng - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

 Đội ngũ trí thức sẵn tầm dựng xây

Môi trường sư phạm xum vầy

Cái nôi trí tuệ từ  đây thành người

Gieo nhiều cái chữ cho tươi

Thành bao thế hệ vàng mười đẹp thay

Lan tỏa trí thức ngày ngày

Vượt bao gian khổ tung bay đất trời

Gieo mầm ươm trí muôn đời

Thày cô để lại muôn đời mai sau./.

Nguyễn Văn Hanh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên