Mười lăm Tháng 8

Đăng lúc: 15-12-2021 9:09 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

MƯỜI LĂM THÁNG TÁM

Tặng đồng đội cựu thanh niên tình nguyện Tháng 8 Thủ đô

Hà Nội vẫy chào tạm biệt trường

Cờ hoa lưu luyến tiễn người thương

Mưa nguồn thác lũ ngược Tây Bắc

Bụi đỏ Trường Sơn chốt tuyến đường

 

Tuổi trẻ cần khi Tố quốc gọi

Thanh xuân sống dũng cảm kiên cường

Ngược dòng lịch sử in sâu nặng

Đồng đội giờ đây tóc bạc sương.

Ảnh internet  

 

Lê Nguyên Tứ

Xóm Tiền Phong Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An