Nam Định tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ Hội Cựu TNXP cấp xã và cấp huyện

           Đến năm 2021 Hội Cựu TNXP cả 3 cấp ở Nam Định đều đã hết nhiệm kỳ. Ngay từ đầu Quý IV/2020 Hội Cựu TNXP tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra thông tri số 02/TT-TU ngày 25/11/2020 về việc “chỉ đạo đại hội Hội Cựu TNXP từ cơ sở đến cấp tỉnh”. Sau đó các Huyện ủy, Thành ủy đều ra thông tri chỉ đạo đại hội của địa phương mình.

           Cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn số 67-KH/HCTNXP ngày 9/12/2020 và tổ chức hội nghị triển khai. Các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng và TP. Nam Định, đã chỉ đạo đại hội điểm, chủ tịch các hội cơ sở về dự để rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Tỉnh hội Nam Định Đăngj Xuân Sinp phat biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP huyện Vụ Bản

Do phần lớn cán bộ chủ chốt của Hội Cựu TNXP ở cơ sở và huyện, thành phố đều đã cao tuổi sức khỏe giảm sút, theo đề nghị của Thường trực Tỉnh hội, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện, cấp xã giúp đỡ Hội Cựu TNXP các cấp tổ chức thành công đại hội.

Khi bước vào đại hội cơ sở gặp không ít khó khăn: đội ngũ cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch đều đã tuổi cao, sức yếu, số lượng hội viên có xã chỉ có 20 đến 25 hội viên, hầu hết đều đã ngoài 70 tuổi. Căn cứ vào số liệu Hội cung cấp, cán bộ Đoàn viết báo cáo tổng kết, xây dựng kịch bản đại hội. Có cơ sở còn mời Bí thư Đoàn tham gia chủ tịch đoàn.

Dịch covid-19 đã diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh nên phần lớn các cơ sở đều chuẩn bị đầy đủ nội dung, chờ thời điểm thích hợp xin ý kiến cấp ủy tiến hành đại hội. Có xã buổi sáng vừa tổ chức Đại hội thì buổi chiều có F0 phải cách ly một số thôn.

Đến ngày 25/9/2021 tất cả 226 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội. Tổng hợp có 924 ủy viên BCH Hội cơ sở (311 đồng chí dưới 70 tuổi, 613 đồng chí trên 70 tuổi), 315 nữ, đảng viên 171 (18,5%), 60% Chủ tịch Hội tái cử.

          Tỉnh Nam Định có 10 huyện, thành phố. Huyện Vụ Bản mở đầu đại hội vào ngày 17/8/2021. Huyện Hải Hậu đại hội cuối cùng vào ngày 18/10/2021. Tổng hợp số ủy viên BCH có 145 (32 đồng chí dưới 70 tuổi, 113 đồng chí trên 70 tuổi), nữ 21, đảng viên 69, 5 Chủ tịch huyện tái cử 5, mới tham gia 5 (có 2 đồng chí dưới 70 tuổi, còn lại trên 70 tuổi).

Ban Chấp hành mới của Huyện hội Vụ Bản chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tỉnh hội Nam Định và Huyện ủy Vụ Bản 

 Một vài nhận xét qua Đại hội thành phố, huyện và cơ sở:

          – Nhiều đại hội đã được Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy của địa phương đến dự đại hội, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

          – Đại hội các cơ sở và huyện thành phố đều đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hướng dẫn tổ chức đại hội số 67 ngày 9/12/2020 của Tỉnh hội.

          – Việc xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới đều đã thể hiện đúng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Tỉnh hội.  

          – Về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đều theo đúng đề án với phương châm dân chủ, khách quan, công khai. rất chi tiết tạo được không khí đại hội vui vẻ, đoàn kết, đồng thuận rất cao, đã bầu chọn được những cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín, tạo đà cho sự phát triển của hội, tạo niềm vui, phấn khởi và trách nhiệm chính trị của cán bộ hội viên./.

          Việc tổ chức thành công đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 cấp huyện và cấp xã là thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định thành công tốt đẹp./.

 Đặng Xuân Sinh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định