Ngầm Long Đại Đường 10

Đăng lúc: 15-06-2022 11:20 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

 

Trở lại Trường Sơn tuyến đường 10

Tìm về dấu cũ tuổi hai mươi

Kia ngầm Long Đại bom cày xới

Đã dựng cầu rồi ở đúng nơi

Đất cũng xanh cao vời vợi núi

Rừng bao phủ kín tận chân trời

Đâu còn thấy cảnh hoang tàn nữa

Sức sống bừng lên đẹp rạng ngời.

14/06/2022

Hà Đỗ Tú