Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 1965 -2015”

Sáng ngày 25/9/2020, tại Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu Lịch sử Thanh niên xung phong Quảng Bình, giai đoạn 1965-2015” do Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình làm chủ trì.

Công trình được tổ chức thực hiện trong vòng 23 tháng, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu và đã khái quát được quá trình tổ chức, hoạt động và những đóng góp to lớn của Lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình trong 50 năm (1965 – 2015). Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học, các đơn vi liên quan đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến và đánh giá cao đề tài.

Đây là lần đầu tiên tại Quảng Bình có một công trình khoa học nghiên cứu đầy đủ về thanh niên xung phong, một lực lượng không phải ai cũng biết đến.

Công trình là tiền đề để tiến tới xuất bản cuốn sách Lịch sử Thanh niên xung phong Quảng Bình, giai đoạn 1965-2015. Đó cũng là mong ước của gần 3 vạn cán bộ, hội viên Cựu TNXP các thế hệ tỉnh nhà. Đây là nỗ lực của đơn vị chủ trì là Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình và và nhóm nghiên cứu khoa học do Th.s Thái Thị Lợi làm chủ nhiệm đề tài.