Người cao tuổi Việt Nam

Đăng lúc: 27-05-2021 9:16 Sáng - Đã xem: 29 lượt xem In bài viết

Bác Hồ thăm hỏi Người cao tuổi

Ảnh internet  

  Tuổi cao gương sáng chí càng cao
Tổ quốc muôn xuân mãi tự hào

  Dũng khí anh hùng vang bốn biển
  Lược mưu tài đức vọng năm châu

Cây cao bóng cả luôn xanh tốt
  Qủa chín hoa thơm vẫn ngọt ngào
 

Nhân đức ông cha yêu đất nước
 Nghĩa tình Đảng Bác tựa trời cao

Ngọ Ngọc Thơ

Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu hóa, huyện Thiệu hóa, Thanh Hóa