Người xây con chữ

Đăng lúc: 03-01-2018 10:11 Chiều - Đã xem: 256 lượt xem In bài viết

 Trăm năm “Trồng người”

                             mong vuông tròn kiến thức

                             Vuông tròn chữ Nhân!

                             Đẹp cùng trung, hiếu,

                                     với nước non, đồng bào

                             Tri thức như những vì sao!

                             Hành trang kiến thức, mang vào vũ trụ

                             Hằng đẳng thức đáng nhớ !

                             Gieo muôn hạt mầm đang nhú!

                             Gieo hạt dưới đất lành,

                                         mong cây tươi xanh trên những vì sao

                              Mong cho bền gốc, vững cành trên rừng cây xứ sở

                              Vóc dáng người thầy – dáng tựa non cao

                              Công đức, ơn thầy- sánh cùng biển cả!

                             Bình minh lấp lánh – cho bát cơm đầy,

Tình cô, tình mẹ, dạt dào thương nhớ!

Cô là mẹ – mẹ là cô!…vuông, tròn con chữ

Chữ nghĩa ngọn nguồn, nhân nghĩa trào dâng. 

Trần Văn Lục