Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu coi thanh niên xung phong là đồng đội thân thiết

Đăng lúc: 10-09-2019 10:37 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị thành lập Hội Cựu TNXP Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dành tình cảm thân thiết và sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng cựu TNXP khắp mọi miền đất nước, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Rất nhiều lần, Tổng Bí thư gặp gỡ, trò chuyện với Ban Đại diện Cựu TNXP Trung ương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cho ý kiến chỉ đạo về việc chuẩn bị Đại hội thành lập Hội Cựu TNXP Việt Nam. Đặc biệt, ngày 10/9/2013, với tư cách nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Khả Phiêu đã đến dự Hội nghị tổng kết 15 năm vai trò nhân chứng lịch sử của Hội Cựu TNXP tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Hà Nội, và có cuộc trò chuyện thân tình nhưng vô cùng sâu sắc. Mở đầu cuộc trò chuyện, nguyên Tổng Bí thư đã hòa mình vào với mấy trăm nam nữ cựu TNXP đang chăm chú lắng nghe những nhân chứng lịch sử đàm luận làm sáng tỏ Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn TNXP.

Đồng chí Lê Khả Phiêu phát biểu tại hội nghị tổng kết, biểu dương, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử
tổ chức tại Hà Nội ngày 9-10/9/2013

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

“… Tôi rất xúc động khi được Chủ tịch Hội Nguyễn Anh Liên mời tới dự, phát biểu với Hội nghị hôm nay và còn yêu cầu tôi nên mặc quân phục. Mới đầu, tôi nghĩ không biết tại sao phải mặc quân phục, nhưng chỉ vài giây sau, tôi nhớ tới lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Thanh niên xung phon cũng là Bộ đội Cụ Hồ” và bản thân tôi luôn coi TNXP là những đồng đội, đồng chí thân thiết từ trong kháng chiến cũng như trong các giai đoạn xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tôi nghĩ như vậy, nên hôm nay đến với các đồng chí tôi đã mặc quân phục và đeo quân hàm đầy đủ.

… Tôi đã đọc bản báo cáo của các đồng chí hai lần, càng đọc càng xúc động và tự hào. Tôi thấy hơn 10 năm qua, từ ngày thành lập, Hội Cựu TNXP đã phát huy xuất sắc vai trò nhân chứng lịch sử của lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến vào giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Hôm nay, tôi chỉ nói lên một số suy nghĩ của mình về tính chất đặc thù và đặc biệt của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn TNXP mà trong mười năm qua các đồng chí đã, đang và tiếp tục phát huy lên một tầm cao mới. “

Như chúng ta đều biết, tổ chức và lực lượng TNXP ra đời ngày 15/7/1950 là do đích thân Bác Hồ chủ trương sáng lập. Với tầm nhìn chiến lược của bậc lãnh tụ cách mạng thiên tài, Bác Hồ sáng lập TNXP là nhằm giác ngộ lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và phát huy sức mạnh dời non lấp biển của lớp người trẻ tuổi thành lực lượng xung kích phục vụ kháng chiến cứu nước, vừa làm “trường học lớn” đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ có phẩm chất cách mạng “vừa hồng vừa chuyên” phục vụ công việc tái thiết đất nước và bảo vệ Tổ quốc lâu dài về sau. Có thể nói chủ trương sáng lập Trường học lớn TNXP là một sáng tạo đặc biệt và độc đáo của cách mạng Việt Nam, nó thể hiện đặc sắc trong việc làm phong phú thêm và góp phần đạt đến đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh, toàn dân, toàn diện, trường kỳ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tính chất đặc biệt và đặc thù của trường học lớn TNXP còn thể hiện ở chiến lược “trồng người” đào tạo cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” ngay từ trong lớp trẻ, ngay từ trong khói lửa chiến tranh để kế tục sự nghiệp cách mạng, lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, đã đi.

Thực tiễn lịch sử cách mạng và kháng chiến trên nửa thế kỷ qua đã chứng minh đại bộ phận trong hơn nửa triệu TNXP được sống, chiến đấu, học tập, rèn luyện trong Trường học lớn của Bác Hồ đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng cùng toàn quân, toàn dân đánh bại cả hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; đồng thời đã trưởng thành nhanh chóng, hình thành nên một đội ngũ cán bộ cốt cán từ cơ sở đến địa phương và Trung ương có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và có trí thức trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và cho cả mai sau…

Nguyễn Anh Liên