Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 15-09-2023 10:18 Sáng - Đã xem: 225 lượt xem In bài viết

  • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
  • Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tao”!
  • Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả!
  • Nhiệt liệt chào mừng Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!
  • Công đoàn viên chức Việt Nam đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
  • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam!