Nhìn lại những kết quả giải quyết  chế độ chính sách cho Cựu Thanh niên xung phong Tiền Giang

Đăng lúc: 16-09-2020 2:54 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015,  trong thời gian qua các cấp hội TNXP tỉnh Tiền giang  đã rà soát được 1.734 cựu TNXP, cụ thể

Ảnh Đồng Sỹ Tiến 

– 40 trường hợp được hưởng chế độ theo  Quyết định số 40/2011/QĐ-TTG ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

– 15 trường hợp được hưởng chế độ theo Quyết định 120/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2004 về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam,

– 83 trường hợp được hưởng chế độ theo Quyết định  290/2005/QĐ-TTG ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;

– 85/85 hoàn thành hồ sơ liệt sĩ,

– 24/25 hoàn thành hồ sơ thương bình

– 422 trường hợp được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/qđ-ttg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

– Đang xem xét bổ sung hồ sơ tặng 190 huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế, 300 Kỷ niệm chương TNXP

Những kết quả trên thể hiện thể hiện sự quan tâm của Đảng Nhà nước và nhân dân ta với người có công với cách mang, đem lại niềm vui, sự phấn khởi tự hào của lực lượng TNXP các thời kì./.

                                HUỲNH THỊ LÝ

                 Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang