Nhớ

Đăng lúc: 30-08-2021 10:46 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngồi nhìn những hạt mưa thu
Lòng tôi chợt nhớ người đi xa
Nhớ anh, nhớ chị ngành y
Vào Nam chống dịch lệnh trên đã điều

Vào Nam chẳng ngại gian lao
Chung tay dập dịch đẩy lùi covid
Người đi để lại quê nhà
Nào cha nào mẹ vợ con con đang chờ

Mong cho hết dịch nhanh nhanh
Anh về quê để người thân vui mừng

Tăng Văn Hạnh