Nhớ anh

Đăng lúc: 17-01-2019 11:19 Sáng - Đã xem: 72 lượt xem In bài viết

Anh đi tôi nhớ tôi thương

Ngày ngày hai buổi anh thường gọi tôi:

“Cà phê tôi đã pha rồi

Lên đây đàm đạo để cùng uống chung”

 

Chuyện lớn chuyện nhỏ ở đời,

Anh đều tâm sự cho tôi tận tường.

Nhớ nhất là chuyện chiến trường

Anh làm đội trưởng của người xung phong

 

Tham gia chiến dịch đêm ngày

Vận tải gạo thóc hay là thuốc men

Kể cả vũ khí nhỏ to

Cùng là đạn dược, bom mìn cũng xong

 

Anh người gan dạ vô cùng

Chỉ huy người lính xung phong kiên cường

Đưa hàng ra tận chiến trường

Phục vụ bộ đội đánh tan quân thù

Hoà bình đất nước bảy lăm[i]

 

Anh về vận tải ô tô huyện nhà

Tiếp tục làm lính chỉ huy

Từng là giám đốc cầu đường Phú Yên

Anh- người giám đốc thanh liêm

Của tiền đầy ắp không màng tới chi

 

Bác Hồ đã dạy anh rồi:

Đạo đức cách mạng không màng lợi danh

Chất người cộng sản trong anh

Để cho con cháu noi gương suốt đời./.

Tuy Hoà. 14/01/2019

Nguyễn Hùng

                36 Nguyễn Thị Định, Phường Phú Lâm, TP. Tuy Hoà


[i] Năm 1975