NHỚ BÁC

Đăng lúc: 04-06-2021 9:18 Sáng - Đã xem: 61 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Gió ơi có bay về phương Bắc

Cho tôi gửi lời viếng Bác kính yêu

Đã sáu mươi năm con chưa gặp Bác

Chỉ thấy người trên báo trên đài

 

Con muốn lắm một lần ra thăm Hà Nội

Ghé lăng viếng Bác, Bác Hồ ơi

Hãy ngủ đi Bác, giấc ngủ trong lăng

Tổ quốc có chúng con canh giữ

Và xây dựng càng ngày càng giàu đẹp

 

Gió ơi có bay về phương Bắc

Cho tôi cùng về với Bác kính yêu

Hàng vạn trái tim thương và nhớ Bác

Ngủ đi Bác ơi, Bác  mãi mãi của chúng con

                                                                   Tăng Văn Hạnh