Nhớ Đoàn

Đăng lúc: 11-03-2021 11:25 Sáng - Đã xem: 125 lượt xem In bài viết

Mỗi năm cứ đến tháng ba

Lòng tôi chợt nhớ miên man về Đoàn

Vào đoàn tuổi hãy còn xuân

Đến nay tóc bạc da mồi từ lâu

 

Bốn mươi năm chẳng có dư

Đến nay vẫn giữ hồ sơ rõ ràng

Ngày xưa mà tưởng hôm qua

Ứớc gì trở lại cũng như năm nào

 

Để tôi cống hiến tuổi xuân cho Đoàn

Bây giờ tuổi đã sáu mươi

Đoàn cần tôi có việc gì cũng xong

Dù già nhưng vẫn xung phong

Đoàn cần tôi có quyết lòng chung lo

Tăng Văn Hạnh