Nhớ đồng đội

Đăng lúc: 05-01-2018 10:33 Chiều - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

 

 

 Bài Thơ tiếng Tày:  CHỨ ĐỒNG ĐỘI

Mọi pi thâng mùa thu tẻo chứ

Pù Hồng – Văn Lãng dú Đại Từ

Tỉnh Thái Nguyên chiến khu Việt Bắc

Đẩy Bác Hồ sáng lập đội quân

 

Đội Thanh niên xung phong cứu quốc (15/7/1950)

Chứ điếp thương đồng đội vằn xưa

Cóp tổc lèng tò hưa cái cẩu

Vạ tức tàng sle hẩư  xe pây

 

Slống slủng đạn pây thâng tiền tuyến

Cần Cần xo ước nguyện xung phong

Bấu sliết lăng tuổi xuân đang mả

Dù mẻn slương lụ cạ hy sinh

 

Sle giải phóng nước lườn khoái khoái

Chắng mì vằn xuân mjảc bjoóc hom

Tọ đồng đội bấu đo pjọm nả

Này nhằng nòn dú ngả phương hâư

 

Khỏi xo tẻm hương sôi khửn mỡi

Cỏi lồng mà dự buổi chào mừng

Vằn truyền thống hào hùng của đội

Nước lườn lầu đạ đẩy bình yên

Đồng đội ơi! Sliêng liêng mà nớ!!!

 

Tác giả:                  Triệu Cận

ĐỘI VIÊN ĐỘI CỰU TNXP C4 BẮC KẠN- NA RÌ

 

 Dịch:  NHỚ ĐỒNG ĐỘI

Mỗi năm đến mùa thu lại nhớ

Núi Hồng – Văn Lãng ở Đại Từ

Tỉnh Thái Nguyên chiến khu Việt Bắc

Được Bác Hồ sáng lập đội quân

 

Đội Thanh niên xung phong cứu quốc (15/7/1950)

Nhớ thương yêu đồng đội năm xưa

Góp sức nhau cùng xây dựng cầu

Và làm đường để cho xe đi

 

Đưa súng đạn đến nơi tiền tuyến

Người Người xin ước nguyện xung phong

Không tiếc đến tuổi xuân phơi phới

Dù bị thương hay phải hy sinh

 

Để giải phóng nước nhà sớm sớm

Mới có ngày xuân đẹp hoa thơm

Nhưng đồng đội không có “đủ mặt”

Nay còn nằm ở ngả phương nào?

 

Mình xin thắp hương xôi lên mời

Xuống đây cùng dự buổi chào mừng

Ngày truyền thống hào hùng của Đội

Nước nhà mình đã được bình yên

Đồng đội ơi! Thiêng liêng về nhé!!!

 

Người dịch:          Đồng Thị Oanh

HỘI CỰU TNXP TỈNH BẮC KẠN