Nhớ mãi dòng sông đỏ

Đăng lúc: 21-07-2022 3:05 Chiều - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thạch Hãn hoài vương tháng Bảy về

Trông dòng nước chảy dạ sầu tê

Ngày kia máu nhuộm nghe hồn rã

Bến nọ vùi xương giữ cảnh thề

 

Tưởng nhớ anh hùng nơi giữa trận

Lưu truyền liệt sĩ chốn làng quê

Thành khu Quảng Trị lừng danh sáng

Vẫn trải ngàn năm vọng tứ bề.

 

Vũ Thanh Bình

Quang Trung TP Quảng Ngãi