NHỚ NGÀY BÁC TẶNG THƠ

Đăng lúc: 09-03-2021 9:26 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

 

Tháng ba năm mốt[1] Bác về thăm

Cầu Nà Cù ấy vẫn đang làm

Thanh niên xung phong, theo kháng chiến

Bác dặn ân cần, Bác tặng thơ

 

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

 

Bốn câu thơ ấy, Bác tặng cho

Chúng con thấm thía đến bây giờ

Thành phương châm sống trong hành động

Chiến đấu quên mình, vì độc lập tự do

 

Nhớ Bác năm xưa dặn chúng con

Chiến đấu, hy sinh, đặng mất còn

Nước nhà thống nhất trong độc lập

Xây dựng cơ đồ, đẹp nước non

 

Bẩy mươi năm ấy đã qua đi

Thơ Bác còn vang mãi-trường kỳ

Hôm nay kỷ niệm ngày thơ ấy

Nguyện mãi theo đường của Bác đi./.

Tác giả đọc bài thơ tại buổi họp trực tuyến giữa TW Hội và Hội Cựu TNXP các địa phương sáng 8/3/2021

 Hà Nội, 8/3/2021

 NGÔ VĂN TUYẾN


[1] Ngày 28/3/1951