Nhớ người gieo chữ Trường Sơn

Đăng lúc: 10-11-2017 10:42 Sáng - Đã xem: 75 lượt xem In bài viết

 

             

                    Một thời Thanh Niên Xung Phong

                   Mở đường đánh Mĩ nơi rừng Trường Sơn

                             Đội mưa nắng, đội đạn bom

                   Giữ thông trọng điểm! Xe bon đêm ngày.

 

                             Tranh thủ những giờ nghỉ tay

                   Học thêm cái chữ từ Thầy truyền cho.

                             Học Thầy từ chữ i, tờ

                   Lớp ba, lớp bốn! Thầy trò siêng chăm.

 

                             Những lần đơn vị chuyển quân

                   Ba lô chữ nặng, cõng trên lưng Thầy.

                             Dù trong lán dưới rừng cây

                   Hay trong hang đá, chữ Thầy vẫn gieo.

 

                             Bảng bằng tấm giấy dầu[i] (*) treo

                   Hay trên vách đá, chữ theo tay Thầy.

                             Chúng tôi trưởng thành từng ngày

                   Nâng cao tri thức! Chữ Thầy đếm đong.

 

                             Mấy năm Thanh Niên Xung Phong

                   Thầy đem cái chữ đi cùng tháng năm…

                             Thầy là bạn, là anh em

                   Cũng là đồng chí trên đường Trường Sơn./.

                               Hà Đỗ Tú. DĐ: 0169.452.8950.

                               Hội viên Hội VHNT TS

[i] Một loại giấy dầu màu đen thường dùng để lợp nhà thời đánh Mĩ