Nhớ rừng

Đăng lúc: 16-11-2022 8:17 Sáng - Đã xem: 86 lượt xem In bài viết

Dù xa mãi chẳng nhạt phai lòng

Nhớ! Bởi không đành, dạ vẫn mong

Một thuở Trường Sơn cùng mắc võng

Nằm nghe pháo Mỹ nổ liên phòng

Đêm rừng phủ kín bao thòng lọng

Mải dõi sao trời mắt vợi trong

Trĩu nặng tâm hồn quân giải phóng

Nhìn cây lá đỏ… lệ tuôn ròng.

Hà Đỗ Tú