Nhớ Truông bồn ngày ấy

Đăng lúc: 12-10-2023 3:10 Chiều - Đã xem: 137 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Năm tròn mười tám tuổi

Em xung phong lên đường

Nô nức ra chiến trường

Mở đường ra tiền tuyến.

Truông Bồn nơi chiến trận

Nắng gió cháy miền Trung

Chúng em vẫn ung dung

Ra phá bom nổ chậm.

Truông Bồn là tổ ấm

Của thanh niên xung phong

Chiến đấu không nản lòng

Đường và xe thông suốt.

 

Giờ đất nước là một

Hòa bình trong một nhà

Truông Bồn vang lời ca

Lớp thanh niên hỏa tuyến.

 

Biết bao nhiêu kỷ niệm

Cựu thanh niên xung phong

Anh em vẫn chung lòng

Xây dựng hội vững mạnh.

Truông Bồn như có cánh

Nâng lớp lớp thanh niên

Tri ân tuổi cao niên

Nhớ Truông Bồn ngày ấy.

 

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tinh Thái Nguyên