Nhớ về “ngày xưa”

Đăng lúc: 07-12-2020 1:31 Chiều - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Sáng nay hội tổng kết năm

Có mời các bạn một thời xung phong

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Li trà li rượu chuyện đời hàn nguyên

 

Ngày xưa mỗi đứa mỗi quê

Cùng về đơn vị xây dựng nông trường

Đắp đê khai khẩn đất hoang

Bốn mươi năm chẳn rồi anh mới về

 

Về thăm lại nơi mình đóng quân

Ngày xưa đồng khóm bao la

Tới mùa thu hoạch khóm vàng đầy sân

Bây giờ chuyển đổi đất đai

Thành khu công nghiệp, có nhiều công ty

Mỗi ngày tấp nập vào ca

Tạo ra công việc giúp dân ta nhiều

 

Tóc tôi tóc bạn ngày một điểm màu

Giờ tóc điểm màu bạc mới về thăm nhau

Bạn tôi đưa mắt nhìn xa

Trên vùng đất cũ một thời khai hoang

 

Thời gian dù có đi qua

Không quên kỉ niệm một thời xung phong

                                                                                          Tăng Văn Hạnh