Những đổi mới trong hoạt động của Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Đăng lúc: 18-12-2021 3:24 Chiều - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

         Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Lạng sơn, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và là năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn và của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam “…Phải đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…”để tạo sự đồng tâm, hiệp lực, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của các địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, năm 2021 Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã 05 lần họp BCH để bàn giải pháp và khai thác trí tuệ của tập thể, nội lực của cựu TNXP, động viên cựu TNXP phát huy truyền thống TNXP Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp Hội đã gắn hoạt động của Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của địa phương, các phong trào thi đua:

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức: Hội thảo, xây dựng phóng sự, viết bài tuyên truyền trên báo, trên đài, tạp chí, bản tin của địa phương, của trung ương.

Tỉnh hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban liên lạc Cựu TNXP chiến khu Việt Bắc, đồng chủ trì thành công Hội thảo khoa học “Giá trị và thực tiễn bốn câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng TNXP Việt Nam” trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28/3/1951-28/3/2021); phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố xây dựng được 06 phóng sự; phối hợp với Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân, Báo Tiền phong tuyên truyền về hoạt động của Hội và gương các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới…

Hội đã lấy nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm nội dung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về tổ chức, tư tưởng và hành động. Kết quả phân loại năm 2021: Trên 90 % tổ chức Hội đạt vững mạnh và khá, không có yếu kém. Tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

368 cán bộ chủ chốt được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động đã có cùng với tập thể Ban chấp hành đã xây dựng được tinh thần làm việc “ Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Trách nhiệm- Vì nghĩa tình đồng đội”, gắn mọi hoạt động của Hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức lồng ghép nội dung các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề, động viên được đông đảo hội viên tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới: ủng hộ 62 triệu đồng, hiến 730m2 đất, 1.401 ngày công, làm 30,3km đường giao thông nông thôn, trồng được 72.982 cây xanh, tham gia xây dựng 76 thôn kiểu mẫu “Sáng- Xanh- Sạch- đẹp”, có 192 cựu TNXP làm kinh tế giỏi thu nhập từ 100-300 triệu đồng/năm, 116 mô hình kinh tế trang trại, tạo việc làm cho 402 lao động, 19 cựu TNXP thoát nghèo, xây dựng được 2 nhà tình nghĩa, sửa được 7 nhà trị giá 545 triệu đồng tặng 9 cựu TNXP khó khăn về nhà ở; ủng hộ 386 triệu đồng vào các quỹ ở Lạng sơn, 149 triệu đồng vào quỹ mua Vác xin phòng chống dịch Covid-19, được Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Lạng sơn tặng Bằng “Tấm lòng vàng” ghi nhận.

Với kết quả hoạt động năm 2021, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen, TW Hội tặng Cơ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2021 và nhiều bằng khen cho tập thể và các nhân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH NGÀY 08/12/2021

 Hà Thanh Bội

 Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn