Những ngày dập dịch

Đăng lúc: 07-06-2021 2:32 Chiều - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Suốt cả tuần qua mệt lắm hầy

Hành trình hỗ trợ Bắc Giang đây

Hàng ngàn chiến sĩ blu trắng

Chục vạn người nghi mẫu xét dầy

 

Vít[i] đã lan tràn trên diện rộng

Khoanh vùng vết F chặn nguồn lây

Đoàn quân quyết đấu không ngừng nghỉ

Phát hiện vài trăm bệnh mỗi ngày.

Hà Đỗ Tú


[i] covid – 19